акробатски

acrobatic

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • мјузикхол — (анг. music hall) сала или театар каде што се изведуваат музички, акробатски, балетски и други точки, како и водвили, комедии и сл. вариете …   Macedonian dictionary

  • циркус — (лат. circus) 1. во времето на робовладетелството: ограден простор за игри и натпреварувања 2. сцена со акробатски и гимнастички приредби во кои настапуваат луѓе и животни 3. фиг. а) непристојна врева, кавга, безредие; 6) забавна глетка …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.